Onze prioriteit ; het versterken van de sociale cohesie, de rechtvaardige overgang en de solidariteit – Berchem News – january 2020

Voor 2020 wilt PS-sp.a+ zich verder in zetten op een betere sociale cohesie en solidariteit tussen de verschillende wijken, de verschillende generaties en alle burgers in onze gemeente.

We blijven investeren in een gemeente waar het aangenaam is om te wonen dit is immers de ideale manier om tegemoet te komen aan de noden van iedere bewoner. Daarom blijven we inzetten op een kwalitatieve en nabije dienstverlening, veilige en aangename wijken, degelijke huisvestiging, groene en toegankelijke openbare ruimtes.

Daarom investeert de gemeente ook in een ambitieus klimaat plan (inverteren in dubbele beglazing, nieuwe verwarmingsketels, zonnepanelen, volkstuintjes,…) om de uitdaging van de opwarming van het klimaat aan te gaan. Wij ondersteunen een rechtvaardige overgang, waarbij milieu- en sociale bescherming hand in hand gaan. De ecologische overgang moet een hulpmiddel zijn voor sociale rechtvaardigheid.

Goed besturen is echter ook moeilijke beslissingen nemen. Daarom vonden we het verstandiger om te wachten voordat we extra uitgaven deden voor de ontwikkeling van een tweede Nederlandstalige gemeentelijke basisschool. Een duurzame financiering van deze school is op dit moment niet mogelijk. Maar we blijven openstaan voor een oplossing zonder extra kosten voor onze gemeente. 
 

Onze wens om de gemeentediensten te versterken moet hand in hand gaan met het goede beheer van deze diensten. Dit zal altijd onze intentie zijn zodat we nu de basis kunnen leggen voor het succes van morgen.