Samen zijn we sterker! Berchem News, mei 2020

2020 zal voor altijd synoniem staan met de pandemie van het Coronavirus. Dit virus, onbekend voor enkele maanden, dwong meer de helft van de wereld bevolking in Quarantaine. Ongekende en radicale maatregelen moesten worden genomen ook in onze gemeente.

WE WILLEN AL ONZE DAGDAGELIJKSE HELDEN IN DEZE CRISIS DANKEN: Verzorgende personeel, kassiersters, voedingshandelaars, netheidswerker, onderwijzers, ordediensten, onze gemeentearbeiders, brandweer , vrijwilligers,… Zij zijn talrijk aanwezig op het terrein in deze moeilijke tijden. Zonder hun zou het dagelijks leven onmogelijk zijn, ook zonder de crisis.

We waren dan ook talrijk om hun aan te moedigen en om onze dank te tonen iedere avond om  20 uur.

Extra dank willen we betuigen aan het fantastisch personeel van ons OCMW die moedig en met volharding doorzette om de situatie in ons rusthuis, waar Covid-19 ook heeft toegeslagen, onder controle te brengen. Onze innigste deelneming gaat uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden

We waren ook getuigen van de vele  gebaren van steun en solidariteit in deze moeilijke dagen van de inwoners van Berchem. We danken jullie daarvoor!

Deze gezondheidscrisis bewijst, nogmaals, het levensnoodzakelijk belang van kwaliteitsvolle en nabije openbare diensten in het belang van iedereen. En we moeten ook de economische effecten van deze crisis overwinnen. Handelaars en ondernemingen, job verlies, stijgende ongelijkheid…

Voor PS-sp.a+ bewijst deze periode de noodzaak aan een rechtvaardige, Solidaire en duurzame samenleving!